Behandelingen

Consulten

Voor het eerste bezoek vragen wij je om een INTAKEFORUMULIER in te vullen.
Het heeft ten doel om een beeld te krijgen van u als cliënt, zodat wij ons kunnen voorbereiden op uw komst en zo effectief mogelijk de behandeling kunnen starten.
Dit formulier wordt u, nadat de afspraak is gemaakt, per email toegezonden.
Wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en per omgaande aan ons terug te mailen via wg.velthuis@home.nl of per post  te retourneren aan Life and Spirit, Springendalhoek 3, 7546  GS   ENSCHEDE.

Naast het verminderen van lichamelijke klachten ervaren cliënten tijdens de behandeling dat de energie weer gaat stromen. Na afloop van de sessie hebben velen een relaxed gevoel.

Een Quantum Touch sessie – een geklede behandeling – is niet bedoeld ter vervanging van reguliere medische behandeling, maar dient ter ondersteuning.
Na een behandeling dient er veel water te worden gedronken, zodat de vrijgekomen afvalstoffen het lichaam kunnen verlaten.

Als ik zie welke prachtige resultaten met deze therapie kunnen worden bereikt, dan gun ik iedereen die op mijn pad komt, op zijn minst een kennismaking met Quantum Touch.

De passie om mensen te helpen om zowel lichamelijk als geestelijk goed in hun vel te zitten kan met Quantum Touch in belangrijke mate worden gerealiseerd.
Na een aantal behandelingen zie ik dat mensen weer in hun eigen kracht komen.

De behandeling werkt tenminste 3 dagen door.
Dit kan betekenen dat je lichaam nog bepaalde reacties af kan geven.
Dat  is een goed teken, het geeft immers aan dat het healingsproces zijn werk doet.
In dit verband benadruk ik het drinken van water.

Mocht je na verloop van tijd nog vragen hebben, aarzel dan niet om die te stellen.
Ik ben zowel per telefoon als email voor u bereikbaar.

Quantum-Touch ® Disclaimer

Quantum-Touch ® is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie.
Quantum-Touch ® is een gereedschap of middel, niet het enige middel.
Quantum-Touch ® sluit geen enkel ander middel uit.

Indien je wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen jou en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.

De Quantum-Touch therapievorm neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.
Quantum-Touch therapeuten onthouden zich van uitspraken doen over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. doen geen uitspraken over vakgebieden buiten Quantum-Touch en hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.
Hoewel Quantum-Touch fantastische resultaten heeft opgeleverd is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt.

Jij blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en voor wat je met Quantum-Touch doet en verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de trainer of de mensen die het gepatenteerd hebben of uitgevonden.

Quantum Touch ® Disclaimer

Though Quantum-Touch is highly effective in promoting maximum health and healing through alternative holistic means it may not be sufficient intervention for some health related issues or concerns. Because Quantum-Touch may accelerate healing, please work closely with your physician to monitor your need for medications. Information contained in this site is not given or intended to be a substitute or replacement for qualified medical advice, diagnosis, or treatment. The owner(s), developer(s), and maintainer(s) are not engaged in rendering professional or medical advice Please take responsibility for your own health!

copyright: Quantum-Touch ®