Behandelingen

Consulten

Voor het eerste bezoek vragen wij je om een INTAKEFORUMULIER in te vullen.
Het heeft ten doel om een beeld te krijgen van u als cliënt, zodat wij ons kunnen voorbereiden op uw komst en zo effectief mogelijk de behandeling kunnen starten.
Dit formulier wordt u, nadat de afspraak is gemaakt, per email toegezonden.
Wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en per omgaande aan ons terug te mailen via wg.velthuis@home.nl of per post  te retourneren aan Life and Spirit, Springendalhoek 3, 7546  GS   ENSCHEDE.

Naast het verminderen van lichamelijke klachten ervaren cliënten tijdens de behandeling dat de energie weer gaat stromen. Na afloop van de sessie hebben velen een relaxed gevoel.

Een Quantum Touch sessie – een geklede behandeling – is niet bedoeld ter vervanging van reguliere medische behandeling, maar dient ter ondersteuning.
Na een behandeling dient er veel water te worden gedronken, zodat de vrijgekomen afvalstoffen het lichaam kunnen verlaten.

Als ik zie welke prachtige resultaten met deze therapie kunnen worden bereikt, dan gun ik iedereen die op mijn pad komt, op zijn minst een kennismaking met Quantum Touch.

De passie om mensen te helpen om zowel lichamelijk als geestelijk goed in hun vel te zitten kan met Quantum Touch in belangrijke mate worden gerealiseerd.
Na een aantal behandelingen zie ik dat mensen weer in hun eigen kracht komen.

De behandeling werkt tenminste 3 dagen door.
Dit kan betekenen dat je lichaam nog bepaalde reacties af kan geven.
Dat  is een goed teken, het geeft immers aan dat het healingsproces zijn werk doet.
In dit verband benadruk ik het drinken van water.

Mocht je na verloop van tijd nog vragen hebben, aarzel dan niet om die te stellen.
Ik ben zowel per telefoon als email voor u bereikbaar.

Quantum-Touch ® Disclaimer

Quantum-Touch ® is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie.
Quantum-Touch ® is een gereedschap of middel, niet het enige middel.
Quantum-Touch ® sluit geen enkel ander middel uit.

Indien je wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen jou en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.

De Quantum-Touch therapievorm neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.
Quantum-Touch therapeuten onthouden zich van uitspraken doen over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. doen geen uitspraken over vakgebieden buiten Quantum-Touch en hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.
Hoewel Quantum-Touch fantastische resultaten heeft opgeleverd is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt.

Jij blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en voor wat je met Quantum-Touch doet en verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de trainer of de mensen die het gepatenteerd hebben of uitgevonden.

LIFE AND SPIRIT IS ER VOOR JOU. OOK NU TIJDENS CORONA !

Corona, iedereen heeft er mee te maken en we moeten er mee leren leven.
Door de maatregelen en beperkingen waar we mee te maken hebben moeten we anders met dingen om gaan.
Wat van groot belang is, heeft te maken hoe jij er tegen aan kijkt.
We weten allemaal dat het belangrijk is om een aantal zaken in de gaten te houden: Bewegen, gezond eten, voldoende water drinken, het gebruik van vitamines en voedingssupplementen. Kortom zorg voor een goed werkend immuunsysteem.

Maar ………… hoe ga jij om met onderstaande klachten ?
• Eenzaamheid, je opgesloten voelen, stress, gemis, ritme, je doelloos of zinloos voelen, lichamelijke klachten zoals hoofd- nek- en schouderpijn, negativiteit, depressiviteit, boosheid en frustratie, verdriet, hartepijn, teveel prikkels, eetstoornis, angst, weinig energie hebben.
Het gaat er om dat we deze klachten kunnen verminderen en ombuigen naar kansen en nieuwe uitdagingen !

• Kontakt, ruimte en opening, ontspanning, acceptatie, waardevol zijn, rust in je lijf, positieve kanten zien en benoemen, lichtpuntjes willen zien en nieuwe mogelijkheden, overgave en inkeer, zelfliefde, minder prikkels van buitenaf, de weg naar binnen, rust, blijheid, (zelf) vertrouwen en energie opbouwen door los te laten wat los gelaten mag worden.

OOK DAT NOG !
Alsof Corona en de maatregelen nog niet erg genoeg zijn, komen veel mensen nu óók geestelijk in de knel. Met name de jeugd wordt hard getroffen. OOK DAN IS ER HULP !
De GGD’s draaien overuren maar er is ook een andere mogelijkheid om met deze problematiek om te gaan.
Ook voor deze groep jonge mensen staat de deur van mijn praktijk figuurlijk open !
Zit je hoofd vol depressieve gedachten, is het lichaam futloos en heb je geen energie?
Maak een afspraak, dan kijken we samen wat we hier aan kunnen doen.

Naast een live sessie kan ik je een afstandshealing geven, een Skype/Zoomsessie, een Energy Boost of een wandelsessie.

Ontvang je voor de eerste keer een behandeling, dan dien je voorafgaand een intakeformulier in te vullen.
Voor alle hierna genoemde behandelingen geldt dat we zowel vooraf als achteraf telefonisch contact hebben.

LIVE SESSIE

Tijdens de live sessie onderga je hoe eenvoudig het is om contact te maken met je eigen lichaam en geest. Je lichaam komt weer in balans en blokkades worden verwijderd. Bij de sessie kan gebruik worden gemaakt van een behandeltafel.
De behandeling duurt ongeveer 1 uur en 30 minuten en kost € 70,00.

AFSTANDSHEALING

Hierbij ontvang jij de energie op afstand. We spreken hierbij een datum en tijd af.
Jij ervaart de energie op het afgesproken moment. Je kunt dan in je stoel gaan zitten of op je bed gaan liggen.
Voorafgaand aan deze healing spreken we de aandachtspunten samen door.
Na de healing volgt er uiterlijk binnen 3 dagen een korte terugkoppeling.
De behandeling duurt ongeveer 33 minuten en kost € 33,00.

SKYPE- / ZOOMSESSIE

Bij deze manier maken we gebruik van beeldbellen. We zien en horen elkaar en vanuit dit uitgangspunt wordt het energetisch consult in gang gezet. Je zult verbaasd zijn over het effect om op deze manier energie te ervaren en blokkades te transformeren.
De behandeling duurt ongeveer 60 minuten en kost € 60,00. Inclusief een korte afstandshealing ter afsluiting kost deze behandeling € 70,00.

ENERGIEBOOST

Ook bij deze behandelmethode maken we gebruik van energie op afstand.
Het verschil met een afstandshealing is, dat we op 5, van tevoren afgesproken momenten, de energieboost inzetten.
Het zijn korte maar krachtige behandelingen op afstand van 12 minuten.
Je kunt er voor kiezen of je 5 dagen achter elkaar of om de dag deze boost wilt ontvangen.
De behandeling duurt in totaal 60 minuten (5 x 12) en kost € 60,00 (uitsluitend als 1 blok van 5).

WANDELSESSIE

De natuur is bij uitstek dé plek waar je rust kunt ervaren en contact mag maken met jouw (wel)zijn op dat moment.
Met inachtneming van anderhalve meter afstand voel je tóch de energetische verbinding met mij. We maken contact met jouw energieveld om op een dieper niveau blokkades en overtuigingen los te laten en te transformeren.
We wandelen, aan de rand van een woonwijk, door een prachtig coulissenlandschap, waar ik je tevens laat kennismaken met een aantal elementen van de natuur. Laat je healen, verrassen en inspireren door deze wandelsessie.
De behandeling inclusief de wandeling duurt circa 2 uur en kost € 70,00.

SPIRITUELE STERVENSBEGELEIDING

Verdere informatie kun je vinden onder het tabblad En Meer.

Quantum Touch ® Disclaimer

Though Quantum-Touch is highly effective in promoting maximum health and healing through alternative holistic means it may not be sufficient intervention for some health related issues or concerns. Because Quantum-Touch may accelerate healing, please work closely with your physician to monitor your need for medications. Information contained in this site is not given or intended to be a substitute or replacement for qualified medical advice, diagnosis, or treatment. The owner(s), developer(s), and maintainer(s) are not engaged in rendering professional or medical advice Please take responsibility for your own health!

copyright: Quantum-Touch ®