Nieuwsbrief

Life and Spirit geeft periodiek een digitale nieuwsbrief uit.

Het doel is om mensen bewust te maken van de nieuwe tijd waarin wij leven en de veranderingen die dat met zich mee brengt. 

Met uitzondering van de zomervakantie verschijnt deze uitgave maandelijks.
Hierin treft u informatie aan over:

  • Quantum Touch
  • Interessante lezingen over esoterische en spirituele zaken
  • Spirituele wandelingen
  • Workshops
  • Andere wetenswaardigheden op esoterisch en spiritueel gebied

De verantwoording ligt in handen van degene die de activiteit of workshop organiseert.

Life and Spirit is niet aansprakelijk voor de uitvoering van deze activiteiten die door derden worden georganiseerd en in deze nieuwsbrief worden vermeld.

Je kunt je geheel vrijblijvend aanmelden voor de Nieuwsbrief van Life and Spirit via wg.velthuis@home.nl.
Mocht je in de toekomst de nieuwsbrief niet meer wensen te ontvangen dan is een email naar bovengenoemd emailadres voldoende.

De Redactie wenst je veel leesplezier.